Sinonieme

Gee ‘n sinoniem vir die volgende woorde.

 20%

Die diere se blyplek is vir ons onbekend.

Die hoofparagraaf in die berig is skokkend.

Die gimnas doen ‘n tuimel op die mat.

Verskillende vergaderings is vandag gehou.

Ek wil van die ou klere tot niet maak.


 

Sharing is caring

Facebook
Telegram
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Email

More >>>

Login / Register, It's FREE!

error: Alert: Content is protected !! Right click on text is not allowed due to copy right protection.