Spotprent: MEESTER

Kies watter sin uit die prentjie pas die beste en tik die antwoord in.

Gr.-4-Meester-Spotprent-1

 

 20%

Stelsin

Skryf ’n eienaam neer uit die spotprent.

Uitroepsin

Vraagsin

Bevelsin


 

Facebook
Telegram
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Email

More >>>

Copyright 2021 © All rights Reserved. Best Education Solutions

error: Alert: Content is protected !! Right click on text is not allowed due to copy right protection.